Prof. Dariuszowi Żytnickiemu

Mówią: Historia magistra vitae est,
co w przekładzie na polski znaczy:
Historia nauczycielką życia jest
I bardzo łatwo to wytłumaczyć.

Historia to światła iskra prawdziwa,
Świadek czasów, zwiastunka przeszłości,
Mistrzyni życia, pamięć żywa,
Źródło każdego narodu mądrości.

Wszystkie epoki na kartach swych kronik
O jej przebiegu piszą wzniosłe słowa,
Stawiając rodakom historii pomnik:
Anonim, Kadłubek, Długosz, Jan z Czarnkowa.

Lecz czym jest ona dla ludzi tysiąca?
Niezbędna, niezastąpiona
Jak promienie słońca.
Niczym pokarm patriotów,
Niby wykładniczka czasów
Pośród życia upadków i wzlotów,
Wracające echo lasów.

Tym jest historia, tworząca legendy,
Pisane o niej i z jej przyczyny
Ona nam ukazuje błędy
I sławi wodzów szlachetne czyny.

Historio! Klejnocie naszych serc
Tyś nieodgadnioną tajemnicą wielką
Dziś wiem, że zdanie to ma sens,
Że jesteś życia nauczycielką.

 

1999