Wolny jest tylko
ten, kto zasnął na wieki.
Reszta w niewoli.