A da to coś że dostanę jeszcze jedną szansę
ani ta mnie nie chce ani żadna inna
Boże na co mi to było celi na dom
rodzinny nigdy już się nie zmieni
Ewakuacja to jedyne słuszne wyjście
i za co mam ją przepraszać za kilka
Spojrzeń słów dotyków pocałunków
i wonie kwiatów które jej wręczałem
Tylko w pasjansach jestem królem
karo lina zawieszona na klatce
Przecież ma gdzie mieszkać
na talii tatuaż trzy wzlatujące ptaki
Oligofrenopedagogika
to jedyna słuszna terapia
Ule brzęczą kusząc słodkim nektarem
wiktoria kolejne zwycięstwo
*
rys.:  Olga Stodulska